Представители на ВТУ на посещение в Петербургския държавен университет по железопътен транспорт

През месец юни представители на ВТУ «Т. Каблешков» посетиха Петербургския държавен университет по железопътен транспорт ПГУПС  н..